Bygg- och rivningsavfall

Byggbranschen står för en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige per år. Dessutom bidrar branschen med en fjärdedel av allt farligt avfall. Eftersom mängderna är så stora klassas bygg- och rivningsavfall som ett av de mest miljöpåverkande avfallsslagen.

Det är byggherren som är ansvarig för avfallshanteringen då man bygger eller river något. I enlighet med lagstiftningen ska man även i dessa fall försöka hantera avfallet så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Det betyder att man i första hand ska försöka minimera avfallet att uppstå. Om det ändå uppstår ska det återanvändas, om det inte går ska det återvinnas och därefter energiutvinnas för att i sista hand deponeras. Det är viktigt att man identifierar hur olika delar av ett rivningsobjekt ska hanteras innan rivningen påbörjas, ja till och med gärna innan man börjar bygga. Har man koll på vad man bygger in blir det lättare att hantera avfallet den dag det ska rivas.

Vad står det i avfallsplanen

I avfallsplanen föreslår VafabMiljö att alla rivningar som genomförs i regionen ska ha en kontrollplan där resurshushållning tagits i beaktande. Då tror vi att sannolikheten att material återanvänds eller återvinns i större utsträckning ökar.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt