Avfallsplanen

Farbror Bengt med sopbil på Skallberget
Planering för sophantering i framtiden

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan är ett av de viktigaste instrumenten som en kommun har för att driva på utvecklingen inom avfallshanteringen. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallets miljöpåverkan och göra det på ett sätt som ger god service till våra kunder och som är kostnadseffektivt.

Läs mer >>


Regler som styr Svensk avfallshantering och avfallsplanering

Avfallshanteringen i Sverige är reglerad genom olika typer av lagar, planer och mål på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå. EU anger ramarna för den europeiska avfallshanteringen och sätter agendan för avfallspolitiken.

Läs mer >>


Allas vår position i avfallstrappan

Avfallstrappan är en prioriteringsordning för avfallshantering. Det som är bäst för miljön är om avfall inte uppstår, dvs att vi konsumenter istället för att handla nya saker köper dem begagnat eller struntar i att köpa något som vi kanske ändå inte behöver och istället lägger pengarna på att konsumera en tjänst.

Läs mer >>


Organisation för att ta fram ny regional avfallsplan

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen organiseras av VafabMiljö. Beställare är VafabMiljös direktion, styrgrupp är förbundets ledningsgrupp och det praktiska arbetet genomförs av en projektgrupp av tjänstemän på VafabMiljö.

Läs mer >>


Tidplan

Arbetet med Den nya avfallsplanen är tänkt att pågå fram till slutet av 2019 då varje kommuns kommunfullmäktige ska fatta beslut om avfallsplanens antagande.

Läs mer >>


Olika gamla el-prylar i återvinningskärl

Innehåll i en avfallsplan

Avfallsplanen består i grova drag av två delar – en beskrivande del och ett handlingsprogram. Den beskrivande delen innehåller bakgrundsinformation om hur avfallshanteringen ser ut i regionen idag och vad som påverkar utvecklingen och kan ses som ett uppslagsverk.

Läs mer >>

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt