Renhållningsordningen ställs ut i alla kommuner

Under perioden januari till april 2019 ska renhållningsordningen ställas ut under minst fyra veckor i VafabMiljös medlemskommuner. Vartefter beslut fattats i varje kommuns fullmäktige, kommer renhållningsordningen ställas ut. Den finns fysiskt tillgänglig på kommunhuset eller biblioteket i respektive kommun. Utställningsdatumen kommer dock variera från kommun till kommun. I vårt kalendarium i högerspalten kan du se när utställningen kommer till just din kommun.

Renhållningsordningen finns nu tillgänglig här på webben i PDF-form från januari till april. Du har också möjlighet att lämna synpunkter på de olika målen, klicka då i den gröna rutan i högerspalten ”Let’s talk rubbish”.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt