Allas vår position i avfallstrappan

Avfallstrappan är en prioriteringsordning för avfallshantering. Det som är bäst för miljön är om avfall inte uppstår, dvs att vi konsumenter, istället för att handla nya saker, köper dem begagnat. Eller struntar i att köpa något som vi kanske ändå inte behöver och lägger pengarna på att konsumera en tjänst istället. Det näst bästa är att det avfall som vi ändå ger upphov till kan återvinnas och bli nya produkter, det som vi i dagligt tal kallar källsortering – matavfallet i bruna påsen, metall för sig, plast för sig osv. I Sverige finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät som gör att energin i avfallet kan tas tillvara på ett bra sätt. Det gör att förbränning ger en viss miljönytta jämfört med deponering av avfall som är det som är sämst ur miljö- och resursperspektiv.

För att ge en bild av var vi befinner oss i avfallstrappan och för att se om vi förflyttar oss uppåt kan man använda sig av något som kallas en trappstegsindikator. Det är en beräkning av miljönyttan på varje steg i avfallstrappan och är sätt att följa utvecklingen över tid. Om allt avfall förebyggs (inget avfall in till Återbruken och inga förpackningar och inget i soppåsen) ges positionsvärdet 100 % och om allt avfall skulle deponeras ges positionsvärdet 0 %.

I verkligheten befinner vi oss alla på alla trappsteg samtidigt och det är svårt att avgöra var en enskild individ hamnar i avfallstrappan, men vad vi gör tillsammans kan beräknas. Denna beräkning bygger både på hur duktiga vi alla är i våra vardagliga liv på att handla begagnat och att källsortera, men även på hur avfallet behandlas.

VafabMiljös position i avfallstrappan (trappstegsindikatorn) är 37 %. Tillsammans ska vi klättra högre upp i avfallstrappan för att på det sättet minska avfallets miljöpåverkan. Vilka förändringar kan du göra för att förbättra vår position?

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt