Anmälan om fakturering av hyresgäst

Som fastighetsägare har du möjlighet att få fakturan för fastigheten direkt skickad till din hyresgäst. Kom ihåg att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av dig.

Vi behöver din anmälan om fakturering till hyresgäst senast en månad innan den ska börja gälla. Vi bekräftar när ändringen är genomförd.

Anmälan om fakturering till hyresgäst

Anmälan om fakturering till hyresgäst
 • Fastigheten

 • Fastighetsägare

 • Hyresgäst

 • Datumformat: DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Om hyresgästen inte fullgör sin betalningsskyldighet är fastighetsägaren betalningsskyldig från ovan datum.

Villkor:

 • Du som fastighetsägare kommer fortfarande vara ytterst betalningsansvarig enligt 7§ Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö Kommunalförbund.
 • Förutsättningen för att denna tjänst ska fortgå är att din hyresgäst sköter sina betalningar.
 • Om hyresgästen inte betalar sina fakturor får både du och din hyresgäst information om att påminnelse gått ut.
 • Betalas inte fakturan trots att påminnelse har skickats kommer den obetalda fakturan ställas om och ska därefter betalas av fastighetsägaren.
 • Gäller ej lägenhetsinnehavare i flerbostadshus.
 • Om hyresgästen flyttar ut under en fakturaperiod så ska detta regleras mellan dig som fastighetsägare och hyresgästen.
 • Om till exempel fastigheten byter ägare eller hyresgäst, måste detta anmälas till VafabMiljö och ny ansökan skickas in.
 • För hyresgäster erbjuds endast månadsfakturering

Enligt 7§ Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö Kommunalförbund gäller följande:

Ägare till den fastighet där hushållsavfall uppkommer, är ytterst ansvarig för abonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderättshavaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.