Informationsmaterial

Här hittar du digitala versioner av broschyrer, nyhetsbrev och faktablad för nerladdning. Vi försöker att i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Vill du beställa någon av VafabMiljös broschyrer, nyhetsbrev eller faktablad i pappersformat skicka ett mail till kundservice@vafabmiljo.se. Ange broschyrens namn och hur många du behöver samt namn och adress dit vi ska skicka broschyren.
Observera att VafabMiljö är ett kommunalförbund verksamt i Västmanland, Enköping och Heby kommun. Bor du på annan ort, kontakta din kommun eller ditt lokala avfallsbolag för information om ditt avfall. Regler, insamlingssystem eller sorteringsanvisningar kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor.