Affärsidé och vision

VafabMiljös affärsidé

Vi utvecklar och levererar:

Miljösäker avfallshantering, material och energiråvara, hållbar resurshantering.

VafabMiljös vision

Tillsammans skapar vi det hållbara samhället!