Foto: Per Groth

Deponin för farligt avfall är stängd 12 december

Vår deponi för farligt avfall (klass 1 deponi) på Gryta i Västerås är stängd onsdag den 12 december. Då kan vi inte ta emot massor till lagerplatsen 11701 och 11702 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA (schakt, blästersand, slam, mm). Annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Deponin för farligt avfall öppnar igen den 13 december. Då är du välkommen.