Bränderna i Sala berör sophämtningen!

Bränderna i Sala berör sophämtningen på så sätt att vägar spärrats av så att sopbilen inte kommer in i vissa områden för att tömma soporna. Det gäller hämtningar av hushållsavfall, men kan även beröra vissa Omstarter.

Låt kärlen stå framme tills de blir tömda och eventuella extra säckar tas med vid nästa ordinarie tömning.

Tack för din förståelse!