Taxor för hushållsavfall

Avfallshantering i Sverige bekostas via abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering.

Vad ingår i taxan?

 • Kundservice
 • Information
 • Planering
 • Utveckling
 • Sluttäckning av deponier (de gamla soptipparna)
 • Återbruken
 • Transporter
 • Driftskostnader
 • Behandling som sortering, krossning och rötning
 • Kärl för mat- och restavfall
 • Matavfallspåsar och påshållare