Foto: Per Groth

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar lämnas till en återvinningsstation. I en del flerbostadshus finns det sophus eller miljöbodar där man kan lämna förpackningar. Det går också bra att lämna dem till något av Återbruken. Tidningar och förpackningar återvinns sedan till nya produkter.

På återvinningsstationerna kan du lämna:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar

Läs mer om hur du ska sortera dina tidningar och förpackningar och hur de sedan återvinns i menyn till vänster. Tänk på att inte lämna smutsiga förpackningar till återvinning. Skölj ut dem med kallt vatten.

Hitta till återvinningsstationerna

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller varor i förpackningar som ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Det kallas för producentansvar. Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamligen AB, FTI. Det är också dem som äger och driver återvinningsstationerna. Olika entreprenörer har sedan fått i uppdrag av FTI att hämta förpackningarna. Hitta din närmaste återvinningsstation på www.ftiab.se. Där kan du också anmäla om det är skräpigt på en återvinningsstation.