Grovavfall på Återbruket

Grovavfall är avfall som inte ryms in kärlen för hushållsavfall. Detta lämnas till Återbruket. Cirka 95 procent av avfallet material- eller energiåtervinnas.

Sortering på Återbruken kan se olika ut. Här är en lista på de vanligaste förekommande sorteringsmöjligheterna.

Det här sorteras som grovavfall

  • Trä (ex lastpallar, bräder, skåp, dörrar, trädstammar)
  • Well (ex. större kartonger, flyttkartonger, papprör)
  • Plast (ex. plastmöbler, trasiga plastleksaker utan batterier, pulkor, husgeråd av plast, plastslangar)
  • Brännbart avfall (ex. tapeter, böcker, läder, gummi)
  • Resårmöbler och textilier (ex. tyg, madrasser, mattor, stoppade möbler med resårbotten, fönster med träram
  • Ris och grenar
  • Gräs, löv och fallfrukt
  • Gips och isolering (ex. isoleringsmaterial, gipsskivor, dricksglas, fönsterglas, spegelglas,  bilrutor)
  • Fyllnadsmassor (ex. cement, tegel, jord, sten, keramik och porslin, kakel och toalettstol)