Farligt avfall

Farligt avfall är viktigt att sortera ut eftersom det kan ställa till stor skada i naturen. När du lämnar farligt avfall på Återbruket tar tas det omhand på ett miljösäkert sätt.

I hemmet finns en hel del farligt avfall som vi använder i vardagen.  Produkter märkta med varningstexter som t ex ”Brandfarligt”, ”Hälsovådligt” eller ”Förvaras oåtkomligt för barn” innehåller oftast farliga ämnen. Om du är osäker på vad som är farligt avfall är det alltid bättre att lämna in för mycket än för lite. Det bästa är om man kan minimera användningen av skadliga kemikalier och redan i affären välja miljövänligare alternativ.

Det här är farligt avfall

  • Batterier och bilbatterier
  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lim- och lackrester: hit räknas även fernissa, impregneringsmedel, spackel, fogmassa
  • Ljuskällor: lampor, lysrör
  • Lösningsmedel till exempel: thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, aceton, nagellackborttagningsmedel, tändvätska, t-sprit, k-sprit, bränsle för oljelampor.
  • Rengöringsmedel, till exempel: propplösare, klorin, kalklösare, blekmedel, golvrengöring, fläckborttagning, kemikalier för rengöring av pooler
  • Spillolja och oljefilter
  • Sprayflaskor till exempel: färg, hårspray, deospray, parfym
  • Kyl och frys
  • Tryckimpregnerat trä

Märk upp!

Använd gärna originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet innan du lämnar in den. Då är det lättare att ta hand om avfallet på rätt sätt.

Rensa badrummet och städskåpet

Dra ner på mängden av produkter du har i badrummet och städskåpet. På så sätt lättar du lite på kemikalietrycket i naturen, miljön och din egen kropp. Och när du ändå håller på att rensa – kom ihåg att gammal medicin ska till apoteket.

Vad händer sedan

Farligt avfall sorteras upp och det mesta körs till företaget Ekokem i Kumla och destrueras genom förbränning. Syror neutraliseras, spillolja renas, batterier och till viss del lampor kan återvinnas.