Informationsmaterial

VafabMiljö ger varje år ut tidningen Soptips som vänder sig till hushåll runt om i regionen. Vi ger också ut kundtidningen Cirkulera fyra gånger per år.

Syftet med våra tidningar är att informera om sortering och avfallshantering samt inspirera till miljövänligare sätt att ta hand om dina sopor. Tidningarna vänder sig till alla hushåll i Västmanland, Enköping och Heby. Utöver de informationsmaterial som skickas hem till dig tillhandahåller vi även broschyrer och faktablad för hushåll, verksamheter och företag.

Klicka här för att komma vidare till vårt informationsmaterial.