Informationsmaterial

VafabMiljö ger ut tidningen Cirkulera som delas ut till alla hushåll i vår region. Du kan alltid läsa det senaste och tidigare nummer direkt på vår hemsida.

Syftet med våra tidningar är att informera om sortering och avfallshantering samt inspirera till miljövänligare sätt att ta hand om dina sopor. Tidningarna vänder sig till alla hushåll i Västmanland, Enköping och Heby. Utöver de informationsmaterial som skickas hem till dig tillhandahåller vi även broschyrer och faktablad för hushåll, verksamheter och företag. Vi strävar efter att erbjuda vårt material digitalt för att värna om miljön och minska pappersanvändningen.

Klicka här för att komma vidare till vårt informationsmaterial.