Slam, fett och latrin

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avlopps­systemet måste du ha antingen slam­tömning eller latrin­hämtning via VafabMiljö.

Det är hos VafabMiljö du beställer slamtömning och latrinhämtning.

Slamtömningen utförs av Relita Industri och Skadeservice AB (Relita), som är den entreprenör som vi har handlat upp för tömning av alla enskilda avlopp i kommunen. Av miljöskäl är det viktigt att din brunn eller tank töms regelbundet. Töms inte din behållare finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen.

Latrinhämtning utförs av vår entreprenör Ragn-Sells.

Är ditt avlopp kopplat till en avlopps­tank eller en slam­avskiljare ska du ha slam­tömning. Har du istället ett vanligt utedass ska du välja latrin­hämtning.

Hur går det till?

Din slamtank eller slam­avskiljare ska tömmas minst en gång per år och tömning får endast utföras av kommunalförbundets entreprenör Relita. Vill du ansöka om dispens och få längre hämtnings­intervall ska du skicka din ansökan till Miljö- och hälso­skydds­förvalt­ningen i Västerås kommun. Från och med 1 januari 2017 beställs tömningar via VafabMiljö Kundservice. Vill du starta upp ett nytt abonnemang ska du kontakta VafabMiljö kundservice  på tfn 020- 120 22 20. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500.

Latrinkärl, som ingår i avgiften, körs ut strax innan säsongen börjar. Kontakta kundservice om du vill beställa fler kärl.

Avstånd mellan brunn och väg

Med anledning av skärpta krav från arbetsmiljöverket har den maximala slanglängden minskats till 10 meter vid plan terräng och 0 meter vid kuperad terräng. Avståndet mellan brunn och närmaste uppställningsplats för tömningsbil har tidigare haft en rekommendation om att inte överstiga 25 meter. Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang. Om avståndet mellan hämtfordonets och tömningsplatsens angöringspunkt överstiger 10 meter måste fastighetsägaren själv ordna slang eller rör med tillhörande kopplingar. Vid kuperad terräng accepteras ingen slangdragning.

​Lätta brunnslock

Vi vill vädja till dig som har ett tungt betonglock på din brunn att byta till ett lättare lock och därigenom göra locklyften skonsammare för chaufförerna. Enligt Arbetsmiljöverket gäller att locket får väga max 15 kilo. Klarar ditt lock Arbetsmiljöverkets norm? Om inte måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Vi skickar ut ett tömnings­schema till dig som är kund.

Latrinhämtning

Vi hämtar latrinkärl från fritids­hus tio gånger per säsong. Du har antingen hämtning jämna veckor eller ojämna veckor. Hämt­ningen för jämna veckor börjar vecka 20 och slutar vecka 38. Hämtningen för ojämna veckor börjar vecka 19 och slutar vecka 37. Du får information innan säsongen börjar om vad det är som gäller för just ditt abonne­mang.

Inför latrinhämtning 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Nytt

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I Västerås får de som har abonnemang det stora kärlet till en början. Det kommer sedan att bytas ut succesivt under säsongen. I samband med utbytet till den mindre tunnan levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om Ni inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang Ni har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura eller uppgifter i detta utskick).

Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Kondotori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök