Latrin

Latrintaxa

Du kan välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Hämtningssäsongen är mellan vecka 18-39, men du kan beställa budning året om.

Du kan välja mellan följande abonnemang:

Budning 619 kr/kärl
Sommarhämtning 6 ggr/säsong (var 4:e vecka) 3 716 kr/säsong
Sommarhämtning 11 ggr/säsong (var 14:dag) 6 813 kr/säsong

I avgiften ingår ett kärl per hämtning.

Kostnad för utkörning av extra latrinkärl: 393 kr/utkörning

Priserna är inklusive moms.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

Hämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Kärlet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela hämtningsveckan. Du får information om när du har hämtning innan säsongen börjar. Vid hämtning av ditt latrinkärl, får du ett nytt kärl.

Hämtning utförs av vår entreprenör.

NYTT

Från 2018 har vi bytt storlek på latrinkärlen, av arbetsmiljöskäl, från 37 liter till 23 liter. Vi skickar även med en så kallad passbit som ska ställas under det nya kärlet för att kärlet ska komma upp i samma höjd som tidigare. Detta gäller dig som tecknar ett nytt abonnemang.

Att tänka på

  • Ställ ut kärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet,  senast kl 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka.
  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning. Hämtningen under sommaren utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Avgifter

Övriga avgifter för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Västerås kommun.

Faktura

Abonnemangskunder (med fast antal tömningar) faktureras två gånger per år, i juni och oktober. Vid budning av latrinhämtning kommer fakturan att skickas till kund månaden efter att budning skett.

Vad händer sedan?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Därför är det viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor, är du välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se