Latrin

Latrinhämtning 2017

Vi hämtar latrinkärl från fritids­hus tio gånger per säsong. Du har antingen hämtning jämna veckor eller ojämna veckor. Hämt­ningen för jämna veckor börjar vecka 20 och slutar vecka 38. Hämtningen för ojämna veckor börjar vecka 19 och slutar vecka 39. Du får information innan säsongen börjar om vad det är som gäller för just ditt abonnemang. Latrinhämtning utförs av vår entreprenör Ragn-Sells.

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Nytt

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I Västerås får de som har abonnemang det stora kärlet till en början. Det kommer sedan att bytas ut successivt under säsongen. I samband med utbytet till den mindre tunnan levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Avgifter för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Västerås kommun.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se