Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Broschyrer

Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Faktablad

Avfallstaxa Västerås småhus och fritidshus

Avfallstaxa Västerås flerfamiljshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa för Västerås

Abonnemang källsorterat 

Abonnemang källsorterat med hemkompost

Abonnemang osorterat

Avgifter för slamtömning 2017

Fettavskiljare och fettåtervinning 2017 Anmälan

Fettavskiljare och fettåtervinning 2017 Mer information (extern länk)

Kommunalt renhållningsansvar

Sorteringsutrustning för källsortering

 

Övrigt

Att tänka på när sopbilen kommer

Inget grovavfall i miljöboden

 

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se