Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Broschyrer

Soptips Västerås

Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Faktablad

Abonnemang källsorterat 2016

Abonnemang källsorterat med hemkompost 2016

Abonnemang osorterat 2016

Avgifter för slamtömning 2016

Fettavskiljare och fettåtervinning 2016

Kommunalt renhållningsansvar 2016

Sorteringsutrustning för källsortering

Fullständig Renhållningstaxa för Västerås

Övrigt

Att tänka på när sopbilen kommer

Inget grovavfall i miljöboden

 

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se