1_containertomning

Extra tjänster 2016

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall eller annat material från tomtgräns i markplan kostar 450 kr per tillfälle. Priset gäller för mängder upp till 1 kubikmeter, avfallet får maximalt väga 50 kilo och inte vara längre än 2 meter. Har du stora mängder grovavfall kan du hyra container i olika storlekar för grovavfall av oss. För mer information kontakta kundservice.

Hämtning av kyl- och frysskåp

Du kan beställa hämtning av kylskåp och frysskåp till en kostnad av 210 kr per styck. Skåpen ska stå utomhus och i markplanet.

Extra tömning av ordinarie kärl

Blir ditt kärl vid något tillfälle fullt innan ordinarie hämtningsdag eller har du glömt att ställa ut kärlet på hämtningsdagen kan du beställa extra tömning. Avgift för matavfallskärl är 105 kr per kärl och tillfälle. Osorterat avfall eller restavfall i kärl kostar 210 kr per kärl.

Hämtning av förpackningar

Förpackningarna och tidningarna ska vara sorterade och ligga i kartonger, kassar eller påsar. Vi hämtar materialen vid ytterdörren, i markplan.

Extra hämtning inne i fastigheten eller lägenheten

Kunder som vill att vi hämtar inne i fastigheten eller lägenheten kan även beställa denna service. Kostnaden beror på hur lång tid det tar att bära ut avfallet till fordonet. En normal hämtning tar 10 till 15 minuter och kostar då cirka 170 kronor exklusive grundkostnaden på 450 kronor för extrahämtningen. Timkostnaden som priset baseras på är 690 kronor.

Kärltvätt

Du som är förvaltare, fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet är välkommen att beställa kärltvätt. Vi erbjuder både enstaka kärltvättar och abonnemangstvättning av kärl.

Vi kommer och tvättar dina kärl på plats

Kärltvättsbilen rengör och ångtvättar sop- och återvinningskärl på plats, pris 150 kronor per kärl. Det innebär att det inte är några onödiga transporter, miljövänligt och kärlen tvättas utan kemikalier. Smutsvattnet samlas i en separat tank och töms i godkänt avlopp. Man kan även få golvet tvättat i en miljöbod/soprum, pris 1 563 kronor, detta endast i samband med tvätt av alla kärl.