Blanketter

Här hittar du som bor i Västerås kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Blanketter

Abonnemangsvalsblankett sophämtning villor/fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerbostadshus/verksamheter

Befrielse från hämtning av avfall för obebodd fastighet, ansökan om

Delad faktura för slamtömning

Delat sopkärl, ansökan om

Förlängt sophämtningsintervall

Hemkompostering

Uppehåll i hämtning, ansökan om

Ägarbyte

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam sker via Västerås Stad, blankett hittar du via den här länken. Blanketten finns längst ner på sidan.