Blanketter

Här hittar du som bor i Västerås kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Blanketter

Abonnemangsvalsblankett sophämtning småhus och fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerbostadshus och verksamheter

Befrielse från hämtning av avfall för obebodd fastighet, ansökan om

Delad faktura för slamtömning

Delat sopkärl, ansökan om

Förlängt sophämtningsintervall

Hemkompostering

Uppehåll i hämtning, ansökan om

Ägarbyte

Anmälan om fettavskiljare och fettåtervinning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam sker via Västerås Stad, blankett hittar du via den här länken. Blanketten finns längst ner på sidan.