Avfallstaxa Västerås

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Västerås kommun och avser 2017.

Som fastighetsägare i Västerås kan du välja mellan två olika abonnemang, beroende på hur du vill sortera ditt matavfall. I dagsläget har cirka 95 procent av västeråsarna abonnemang Källsorterat.

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften måste alla hushåll betala. Nivån på den rörliga delen beror på vilket abonnemang du väljer. För att få fram hela avgiften läggs den fasta avgiften ihop med den rörliga avgiften. Taxesystemet bygger på följande huvudprinciper:

  • Abonnenterna ska få ökad valfrihet.
  • Taxorna ska styra mot en ökad återvinning.
  • Taxorna ska finansiera verksamheten.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader för till exempel Åter­bruken, investeringar i an­läggningar för behandling av avfall, omhänder­tagande av farligt avfall, administration och information. Den fasta avgiften tas ut per hushåll oavsett vilket abonne­mang fastighets­ägaren väljer eller om flera hushåll delar på ett eller flera kärl.

  • Småhus: fast avgift 1 491 kronor per hushåll.
  • Flerfamiljshus: fast avgift 883 kronor per hushåll.
  • Fritidshus: fast avgift 778 kronor per hushåll
  • Övriga verksam­heter: fast avgift 819 kronor per verk­samhet.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår kostnader som du som fastighets­ägare själv kan påverka genom att välja till exempel abonne­mang, storlek på kärl och hämtnings­intervall.

Avgifter för villor

Här följer några exempel på den totala avfallstaxan för de olika abonnemangen. Mer information om taxorna hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsorterat

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift: 1 491
Rörlig avgift: 871 + 220

Total kostnad per år: 2 582 kronor per år.

Exempel Abonnemang Osorterat

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall.

Fast avgift: 1 491
Rörlig avgift: 4 148

Total kostnad per år: 5 639 kronor per år.

Avgifter för lägenheter och verksamheter

Avgifterna varierar beroende på vald service­nivå, hämtnings­förhållanden etc. För att få pris­uppgifter för hämtning i flerfamiljs­hus se dokument längst ner på sidan eller kontakta vår kundservice för mer information.

Avfallstaxor Västerås

Avfallstaxa för småhus och fritidshus

Avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter