Västerås

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från och med den 1 september 2015 för hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin i Västerås kommun.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Västerås kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin

Telefon

Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00 med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall med mera.

Tömningar av slam och fett görs av Suez environnement (f d SITA). För beställning och frågor ring 021-34 91 60.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.