Västerås

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin i Västerås kommun.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Västerås kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin
  • beställning av slamtömning – Från och med 1 januari 2017 är det Relita Industri och Skadeservice AB (Relita) som utför tömningar av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare. Slamtömningen beställer du via VafabMiljö kundservice.

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.