Västerås

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin i Västerås kommun.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Västerås kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin
  • beställning av slamtömning
Slut på bruna påsar?

I Västerås levereras påsar till villahushåll två gånger per år, vår och höst. Om påsarna tar slut kan du hämta bruna påsar på något av våra sex Återbruk. För boende i Kvicksund finns även möjlighet att hämta bruna påsar hos Båt-Sam på Rasholmsvägen 9. Om du bor i lägenhet, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00. Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.