Undantag

Här hittar du information om undantag som kan gälla vid avfallshantering. Enligt renhållningsordningen finns vissa undantag från de ordinarie sopabonnemangen som kan ansökas om genom separata blanketter.

Blanketter för respektive ansökan hittar du i menyn tillhörande din kommun eller direkt via länkarna nedan.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten är obebodd under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtningen. Vid sommarabonnemang ska fastigheten vara obebodd hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften. Blankett ansökan uppehåll i hämtning.