Slam

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang minst en gång per år. För extra tömning kontakta VafabMiljös kundservice. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500.

Avgift slamtömning
Ordinarie tömning (Brunnstorlek max 6 kbm) 739 kr/gång
Tillägg till ordinarie tömning:
Tillägg för brunnstorlek över 6 kbm 207 kr/kbm
Tillägg för extra tömning senast en vecka efter avrop 319 kr/gång
Tillägg för extra tömning senast en dag efter avrop 1 343 kr/gång
Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.

Fettavskiljare

Avgift tömning av fettavskiljare
Ordinarie tömning, brunnsstorlek 0 – 3 kbm 825 kr/gång
Ordinarie tömning, brunnsstorlek 3,1 – 6 kbm  1 100kr/gång
Mottagningsavgift  945 kr/ton