Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Surahammars kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Avfallstaxa Surahammar småhus och fritidshus

Avfallstaxa Surahammar flerfamiljshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa Surahammar kommun

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se