Avfallstaxa Surahammar

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Surahammars kommun och avser 2017.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av exempelvis val av kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

  • Småhus: Fast avgift hämtning av matavfall 876 kr/hushåll
    Småhus: Fastavgift hämtning av restavfall 1 273 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift hämtning av matavfall 351 kr/lägenhet
    Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift hämtning av restavfall 587 kr/lägenhet
  • Fritidshus: Fast avgift hämtning av matavfall 365 kr/hushåll
    Fritidshus: Fast avgift hämtning av restavfall 529 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel för de olika abonnemangen. Taxan hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 2 149  kr

Rörlig avgift 3 253  kr

Total kostnad per år 5 402  kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Matavfallskvarn (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 273 kr

Rörlig avgift 1 400 kr

Total kostnad per år 2 673 kr (inkl moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 273 kr

Rörlig avgift 1 856 kr

Total kostnad per år 3 129 kr (inkl moms)

Avfallstaxor Surahammar

Samtliga avfallstaxor för Surahammar hittar du här