Slamtömning

Har du frågor gällande slamtömning i Skinnskatteberg? Då ska du vända dig till kommunkontoret i Skinnskatteberg.

Ansvaret för tömning samt beställning och svar på frågor kring slamtömning ligger fortfarande kvar på Skinnskattebergs kommun, se mer information slamtömning i Skinnskatteberg.