Latrin

Latrin hämtas genom budning högst en gång i månaden för både året runt och fritidsfastigheter. För fritidshus utförs hämtning mellan veckorna 19 t.o.m 39.

För att latrinhämtningen ska fungera, sätt på locket ordentligt på latrinkärlet. Ställa fram kärlet till fastighetsgränsen eller i direkt anslutning till hämtningsfordonets angörningsplats. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att latrinhämtningen kan ske.

Extra latrinkärl och extra hämtning kan du beställa genom VafabMiljös kundservice. Där får du också uppgifter om kostnad samt svar på andra frågor.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20

E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Äger du en fastighet som har latrin, bör du fundera på en annan lösning inför framtiden.