Latrin

Latrin hämtas genom budning högst en gång i månaden för både året runt och fritidsfastigheter. För fritidshus utförs hämtning mellan veckorna 19 t.o.m 39.

För att latrinhämtningen ska fungera ska du sätta på locket på latrinkärlet och ställa fram det till fastighetsgränsen eller i direkt anslutning till hämtningsfordonets angörningsplats. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att latrinhämtningen kan ske. Extra behållare liksom extra hämtning erhålls efter beställning och mot särskild ersättning. Kontakta kundservice för prisuppgifter, budning eller andra frågor.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20

E-post: kundservice@vafabmiljo.se