Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Skinnskattebergs kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Broschyrer

Soptips Skinnskatteberg

Faktablad

Avfallstaxa Skinnskatteberg 2015-2016

Infoblad abonnemang Källsorterat 2016

Infoblad abonnemang Sophämtning 2016

Infoblad abonnemang Hemkompostering 2016

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar 2016

 Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se