Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste abonnemangen. Du ansöker om undantag genom separat blankett som du hittar i menyn till vänster.

Befrielse från hämtning

Om du som fastighetsinnehavare kan visa att du, på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt, själv kan hantera ditt hushållsavfall kan du efter särskild ansökan till Sala kommun få befrielse från hämtningen av ditt avfall. Då befrias du från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period på minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan bevilja för maximalt två år. En ansökningsavgift tas ut med 294 kr per tillfälle och sökande. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice:

Telefon: 020-120 22 20.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se