Undantag

Här hittar du information om undantag som kan gälla vid avfallshantering. Enligt renhållningsordningen finns vissa undantag från ordinarie abonnemang, som uppehåll och befrielse från hämtning.  Du ansöker om dessa undantag genom särskilda blanketter som du hittar i menyn till vänster. Du kan även kontakta kundservice för mer information.

Befrielse från hämtning

Om du som fastighetsinnehavare kan visa att du, på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt, själv kan hantera ditt hushållsavfall kan efter särskild ansökan till Sala kommun få befrielse från hämtningen av ditt avfall. Då befrias du från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten står tom i minst tre månader efter varandra kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Fritidshus måste vara obebott hela sommarsäsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvara för abonnemanget, kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan bevilja upp till 2 år och därefter kan det förlängas ett år i taget tills förhållandena ändras. En ansökningsavgift tas ut med 294 kr per tillfälle och sökande.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se