Sophämtning

Matavfall och restavfall från villor hämtas med tvåfackade bilar. Dessa bilar hämtar två sorters avfall vid samma tidpunkt utan att avfallet blandas.

När sker tömningen?

Sophämtningen i Sala kommer att fortsätta precis som tidigare med entreprenörerna Suez Recycling AB och Reno Norden AB. Om du vill veta vilken veckodag sopbilen kommer, ring eller skicka e-post till VafabMiljös Kundservice, du hittar kontaktuppgifter nedan.

Vem kan få sophämtning?

I Sala kan fastighetsägarna välja mellan flera olika abonnemang, beroende på hur man vill sortera matavfall. Läs mer under rubriken abonnemang.

Hur går det till?

Bor du i villa hämtas ditt matavfall och restavfall av särskilda sopbilar som har två fack. Bilarna hämtar två sorters avfall vid samma tidpunkt utan att avfallet blandas. Hushåll som berörs av detta har fått information om det från kommunen.

Så här placerar du ditt kärl för avfall

  • På hämtningsdagen är det viktigt att kärlen står i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe, oftast vid fastighetsgräns.
  • Kärlen ska stå med hjulen mot gatan.
  • Ställ kärlen på plan och hårdgjord yta.
  • Runt kärlen ska det vara 0,5 meters fritt utrymme från trädgrenar och buskar eller annat som kan störa hämtningen.
  • Väg till behållare ska hållas i framkomligt skick. Skotta och sanda vid behov.

Tänk på oss som hämtar ditt avfall!

  • Fyll inte kärlen för mycket. Det måste gå att stänga locket helt.
  • Se till att knyta ihop soppåsarna och vik de bruna papperspåsarna ordentligt.
  • Skotta och sanda framför och runt kärlet vintertid.
  • Parkera inte bilar så de står i vägen för sophämtningen när vi kommer med våra stora fordon.

Tack för att du hjälper oss att tömma ditt avfall!

Du som fastighetsägare ansvarar för att rengöra kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet för matavfall. Under vintertid är det fastighetsägarens uppgift att undvika fastfrysning i kärlen, vi kan därför debitera budningsavgift vid reklamation och ny tömning.

Tänk på att göra rent dina kärl då du flyttar från fastigheten.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus som bara används under sommaren hämtas avfallet fyra månader mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka med start antingen v 18 eller 19. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Kundservice

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20.