Sophämtning

Hushållsavfallet hämtas med tvåfackade bilar. Bilarna hämtar två sorters avfall vid samma tidpunkt utan att avfallet blandas.

När sker tömningen?

Sophämtningen utförs av Suez Recycling AB och Reno Norden AB. Om du vill veta vilken veckodag sopbilen kommer, kontakta VafabMiljös Kundservice. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Så här placerar du ditt kärl för avfall

  • På hämtningsdagen är det viktigt att kärlen står i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe, oftast vid fastighetsgräns.
  • Kärlen ska stå med hjulen mot gatan.
  • Ställ kärlen på plan och hårdgjord yta.
  • Runt kärlen ska det vara 0,5 meters fritt utrymme från trädgrenar och buskar eller annat som kan störa hämtningen.
  • Väg till behållare ska hållas i framkomligt skick. Skotta och sanda vid behov.

Tänk på oss som hämtar ditt avfall!

  • Fyll inte kärlen för mycket. Det måste gå att stänga locket helt.
  • Se till att knyta ihop soppåsarna och vik de bruna papperspåsarna ordentligt.
  • Skotta och sanda framför och runt kärlet vintertid.
  • Parkera inte bilar så de står i vägen för sophämtningen när vi kommer med våra stora fordon.

Tack för att du hjälper oss att tömma ditt avfall!

Du som fastighetsägare ansvarar för att rengöra kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet för matavfall. Under vintertid är det fastighetsägarens uppgift att undvika fastfrysning i kärlen, vi kan därför debitera budningsavgift vid reklamation och ny tömning.

Tänk på att göra rent dina kärl då du flyttar från fastigheten.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus som bara används under sommaren hämtas avfallet fyra månader mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka med start antingen v 18 eller 19. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice!

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20.