Latrin

Vid latrinhämtning under ordinarie hämtningsdagar är avgiften 898 kr/kärl. I avgiften ingår engångskärl som delas ut. Vid hämtning får kärlen väga max 15 kilo. Hämtning sker onsdagar ojämn vecka och beställning ska göras senast måndag samma vecka.
Beställ hämtning hos vår kundservice.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Latrin som samlas in komposteras och används som gödning på åkermark. Det är därför mycket viktigt att inget annat än latrin och toalettpapper läggs i kärlen. Ställ ut latrinkärlet i anslutning till sopkärlet före hämtningsdagen!

För att kompostera latrin krävs anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen på Sala kommun, kontaktcenter tfn 0224-74 70 00.

Äger du en fastighet som har latrin, bör du fundera på en annan lösning inför framtiden.