Latrin

Vid latrinhämtning under ordinarie hämtningsdagar är avgiften 898 kr/kärl. I avgiften ingår engångskärl som delas ut. Vid hämtning får kärlen väga max 15 kilo. Hämtning sker onsdagar ojämn vecka och beställning ska göras senast måndag samma vecka.
Beställ hämtning hos vår kundservice.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Latrin som samlas in komposteras och används som gödning på åkermark. Det är därför mycket viktigt att inget annat än latrin och toalettpapper läggs i kärlen. Ställ ut latrinkärlet i anslutning till sopkärlet före hämtningsdagen!

För att kompostera latrin krävs anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen på Sala kommun, kontaktcenter tfn 0224-74 70 00.

Äger du en fastighet som har latrin, bör du fundera på en annan lösning inför framtiden.

Inför latrinhämtning 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om Ni inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang Ni har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura eller uppgifter i detta utskick).