Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Sala kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Avfallstaxa Sala – Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Sala – Flerbostadshus och verksamheter

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Fullständig avfallstaxa Sala kommun

Till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se