Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Sala kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Avfallstaxa Sala – Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Sala – Flerbostadshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa Sala kommun

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se