Avfallstaxa Sala 2016

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bland annat påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information. Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

 • Bebodd fastighet: fast avgift 809 kronor.
 • Fritidshus: fast avgift 486 kronor

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften enligt 2016 års taxa för de olika abonnemangen.

Miljöstation
 • Avgift året runt: 1.544 kr + fast avgift = 2.353 kr
 • Avgift fritid (maj-sep): 956 kr + fast avgift = 1.442 kr
Hemkompostering
 • Avgift året runt, varannan vecka: 2.236 kr + fast avgift = 3.045 kr
 • Avgift året runt, var fjärde vecka: 1.688 kr + fast avgift = 2.497 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), varannan vecka: 1.113 kr + fast avgift = 1.599 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), var fjärde vecka: 950 kr + fast avgift = 1.436 kr
Källsortering
 • Avgift året runt, varannan vecka: 2.419 kr + fast avgift = 3.228 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), varannan vecka: 1.176 kr + fast avgift = 1.662 kr
Blandat avfall
 • Avgift året runt, varannan vecka: 4.141 kr + grundavgift = 4.950 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), varannan vecka: 3.504 kr + grundavgift = 3.990 kr

 

Här hittar du hela avfallstaxan för Sala kommun – småhus och fritidshus.

Här hittar du hela avfallstaxan för Sala kommun – flerbostadshus och verksamheter.