Abonnemang

I Sala kan du välja mellan abonnemang Omstart/Miljöstation, Källsortering, Hemkompostering eller Blandat avfall. Sorterar du ut ditt matavfall gör du en miljötjänst eftersom matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Omstart/Miljöstation

I det här abonnemanget blir du ansluten till en miljöstation och har ingen egen sophämtning. Du sorterar och lämnar allt ditt avfall inklusive förpackningar i miljöstationen.

Så här sorterar du ditt avfall

Det här är exempel på matavfall

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfallet och ett grönt för restavfallet. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen sorterar du matavfallet. När påsen är full lägger du den i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. Påsarna är speciellt framtagna för att tåla viss väta. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste ansöka om hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om hemkompostering”.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd kompost i din trädgård. Restavfallet lägger du i det gröna kärlet för restavfall som ingår i abonnemanget. Obs! Du får inte lägga något matavfall i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras. Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Abonnemang Osorterat

Detta abonnemang innebär att du lämnar ditt avfall osorterat i ett och samma kärl. Soporna ska vara väl förpackade i vanliga soppåsar. Detta är det dyraste alternativet och det med störst miljöbelastning.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som kommer till stor nytta.