Abonnemang

I Sala kan du välja mellan fyra olika abonnemang, Omstart/Miljöstation, Hemkompostering, Källsortering eller Blandat avfall.

Abonnemang Omstart/Miljöstation

I det här abonnemanget blir du ansluten till en miljöstation och har ingen egen sophämtning. Du sorterar och lämnar allt ditt avfall inklusive förpackningar i miljöstationen.

Så här sorterar du ditt avfall

Det här är exempel på matavfall

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård. Restavfallet läggs som vanligt i kärlet för restavfall. Kärlet för restavfall ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får då läggas i restavfallet.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras. Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. Genom att välja Källsortering gör du en miljötjänst eftersom matavfallet blir till biogas och biogödsel. Du sorterar ditt matavfall i bruna papperspåsar som ingår i ditt abonnemang. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse. I abonnemanget ingår också en påshållare till de bruna påsarna samt ett brunt och grönt sopkärl. I det bruna kärlet lägger du matavfallet och i det gröna kärlet lägger du påsen med restavfall.

Abonnemang Osorterat

Detta abonnemang innebär att du lämnar ditt avfall osorterat i ett och samma kärl. Soporna ska vara väl förpackade i vanliga soppåsar. Detta är det dyraste alternativet och det med störst miljöbelastning.

Övrig sortering

Du sorterar ut tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och kartong och lämnar detta till en återvinningsstation eller till Återbruket. Materialet som samlas in går till återvinning och blir nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

Restavfall

Övrigt hushållsavfall – restavfallet – lägger du i en väl tillsluten soppåse. Denna soppåse lägger du i det gröna kärlet som du får från VafabMiljö.

Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som kommer till stor nytta.