Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag genom separat blankett. Blanketter hittar du i menyn till vänster.

Förlängt hämtningsintervall

Om du har väldigt små mängder hushållsavfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. Restavfallet ska rymmas i det minsta gröna kärlet utan att avfallet packas så att problem uppstår vid tömning. Du ska också kunna stänga locket på kärlet. Allt matavfall ska du källsortera eller hemkompostera.

Inga olägenheter ur hälso- och miljösynpunkt får uppstå som beror på det förlängda hämtningsintervallet, som till exempel överfyllda kärl som kan locka till sig skadedjur.

Du skickar in anmälan minst en månad innan du vill att det förlängda hämtningsintervallet ska börja gälla.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice:

e-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020- 120 22 20