Slam och fett

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, beroende på abonnemang. För extra tömning kontakta NVK på telnr 0223-442 14 fram till sista april. Fr.o.m. 2 maj 2017 kontaktar du VafabMiljös kundservice för frågor om slam, fett och latrin. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör BS Sanering på tfn, fram till sista april.

Tömningsfrekvens

Vårtömningen pågår vecka 14-32.

Avgift slamtömning (fram till sista april)
Ordinarie tömning (Brunnstorlek 0 – 3 kbm) 971 kr/gång
Ordinarie tömning (Brunnstorlek 3,1 –  6,0 kbm)  1 460 kr/gång
Slamtömning över 6 kbm 1 986 kr/kbm
Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.