Slam och fett

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, beroende på abonnemang. För extra tömning kontakta VafabMiljös kundservice, till oss vänder du dig även med frågor om slam, fett och latrin. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör BS Sanering på deras journummer 070-600 95 05.

Tömningsfrekvens

Vårtömningen pågår vecka 14-32.

Avgift slamtömning
Ordinarie tömning (Brunnstorlek 0 – 3 kbm) 982 kr/gång
Ordinarie tömning (Brunnstorlek 3,1 –  6,0 kbm)  1 356 kr/gång
Avgift budning
Budning 0-3 m3, tillkommer behandling 865 kr/gång
Budning 3-6 m3, tillkommer behandling  1 158 kr/gång
Behandlingsavgift per m3 85 kr
Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.