Avfallstaxa Norberg

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Norbergs kommun och avser 2017.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 207 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 383 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 656 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel enligt 2017 års taxa för de olika abonnemangen. Hela taxan hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall och ett 120 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1 207 kr

Rörlig avgift 1 356 kr

Total kostnad per år 2 563 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Osorterat (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 207 kr

Rörlig avgift 1 866 kr

Total kostnad per år 3 073 kr (inkl moms)

Avfallstaxor Norberg

Här hittar du samtliga avfallstaxor för Norberg.