Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Norbergs kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 207 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 383 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 656 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1207 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering* Osorterat
140 liter 2140 kr 2563 kr 3073 kr
240 2705 kr 3128 kr 4202 kr
370 3336 kr 3759 kr 5435 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Norberg

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Norbergs kommun

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Norbergs kommun

Fullständig avfallstaxa inkl latrin Norbergs kommun 2018