Norberg

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från och med den 1 maj 2017 för hushållsavfall inklusive latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i Norbergs kommun.

För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor samt att fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:
  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Norbergs kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare
Slut på bruna påsar?

I Norberg kan du hämta nya påsar på Återbruket, ICA Gruvhallen, Kommunhuset, Biblioteket, Storkiosken Kärrgruvan och Bjurfors konferensanläggning. Om du bor i lägenhet, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Faktura

Vill du anmäla autogiro eller e-faktura? Klicka dig vidare nedan.

Autogiro

E-faktura

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.

Kommunalt vatten och avlopp

För frågor om kommunalt vatten och avlopp kontaktar du även fortsättningsvis Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) på telefon 0223- 442 14.

På vår hemsida hittar du tips och råd om sortering och återvinning. Du kan även ta del av vårt informationsmaterial.