Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Kungsörs kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Taxor

Avfallstaxa småhus och fritidshus

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter

Renhållningstaxa komplett för KAK med bilagor

Faktablad

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

 

Övrigt

Handbok för avfallsutrymmen

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se