Avfallstaxa Kungsör

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Kungsörs kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av exempelvis val av kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften gäller för alla hushåll, även vid uppehåll i hämtning eller befrielse från hämtning av hushållsavfall.

  • Småhus: Fast avgift 1 194 kr/hushåll
  • Fritidshus: Fast avgift 651 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel för de olika abonnemangen. Alla taxor finns under rubriken Informationsmaterial.

Exempel Abonnemang Källsortering (villa)

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett kärl för matavfall:

Fast avgift 1 194 kr

Rörlig avgift 1 336 kr

Total kostnad per år 2 530 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (villa)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 194 kr

Rörlig avgift 816 kr

Total kostnad per år 2 010 kr (inkl moms)

Här hittar du alla taxor för Kungsörs kommun.