Kungsör

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för avfallshanteringen i Kungsörs kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Välkommen att kontakta oss om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

Slut på bruna påsar?

Bruna papperspåsar och påshållare till matavfall ingår i abonnemang Källsortering. Tar påsarna slut kan du hämta nya på Återbruket eller i Kommunhuset. Påshållare finns att hämta på Återbruket.
Bor du i flerfamiljshus och saknar påsar eller påshållare, prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Telefon

Kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00.
Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.