Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Köpings kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Taxor

Avfallstaxa för småhus och fritidshus

Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Renhållningstaxa KAK komplett med bilagor

Faktablad

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

 

Övrigt

Handbok för avfallsutrymmen

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se