Faktura

Från 1 november 2017 är du välkommen att kontakta VafabMiljö Kommunalförbund när det gäller hushålls­avfall, latrin och tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare. Köpings kommun/Västra Mälardalens Kommunalförbund lämnar då över avfallshanteringen till VafabMiljö Kommunalförbund.

För frågor om kommunalt vatten och avlopp kontaktar du även fortsättningsvis Arboga kommun på telefon 0589-870 00.

Faktura för avfallshantering

Västra Mälardalens Kommunalförbund fakturerar avfallshämtning till och med 31 oktober 2017. Har du frågor kring den fakturan, eller tidigare fakturor, kontakta Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Fakturering sker därefter från VafabMiljö. Var observant på nytt bankgironummer. Faktureringen sker fyra gånger per år. Den första fakturan kommer i december och avser perioden 1 november 2017 till och med 31 januari 2018.

Om du vill kan du betala din faktura via autogiro eller e-faktura. Läs mer om du olika alternativen via länkarna nedan.

Autogiro

E-faktura

Om du har frågor eller funderingar kan du även kontakta vår kundservice på telefon 020-120 22 20 (vardagar mellan kl 7-16) eller e-post kundservice@vafabmiljo.se.

Hur fakturan är uppbyggd

Den 1 november 2017 tog VafabMiljö Kommunalförbund över sophanteringen i Köping, Arboga och Kungsör. Du har nu fått den första fakturan av VafabMiljö och den ser annorlunda ut mot vad du är van vid. Vi förklarar gärna hur vår faktura är uppbyggd.

Tidigare har Arboga haft en avgift på fakturan. Det som är annorlunda nu är att Vafabmiljö har uppdelade taxor för grundavgift, tömning av matavfall och tömning av restavfall.

Bra att veta

Här är tre saker vi gärna förklarar lite extra:

  • hh betyder hushåll (till exempel: 2hh=2 hushåll som delar kärl).
  • Under Antal kan det stå 0,5 (delat kärl) eller 1,00 (ett kärl).
  • Moms är en separat rad på fakturan

Se VafabMiljös exempel faktura

Kontakta oss

Har du fler frågor går att kontakta VafabMiljös kundservice på telefonnummer 020 – 120 22 20. Du når oss vardagar mellan kl 7 och kl 16.
Det går även att skicka ett meddelande till VafabMiljö via e-post kundservice@vafabmiljo.se så kontaktar våra medarbetare dig inom kort.