Utebliven hämtning

Om ditt kärl inte blivit tömt ska du kontakta kundservice. Men innan du gör det, kontrollera följande:

  • Att ditt kärl är/var framställt
  • Om det finns något som står i vägen för sopbilen, t ex en parkerad bil.
  • Om kärlet är överfullt. Överfulla kärl töms inte, det beror bl a på att kärlen blir för tunga eller för att hävarmen på tvåfacksbilen inte kan lyfta kärlet om locket är öppet.
  • Om vägen fram till kärlet är fri. Finns det något som stör hämtningen, tex snövallar?

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Vi ber om ursäkt om ditt kärl inte blivit tömt som det ska och om detta ställt till problem för dig.