Byta, dela eller flytta

Byta abonnemang

I Heby kommun kan du välja mellan Abonnemang Källsortering och Abonnemang Hemkompostering. Om du vill byta abonnemang fyller du i blanketten Val av avfallsabonnemang som finns under fliken blanketter. Du kan också kontakta vår kundservice.

Vi på VafabMiljö rekommenderar abonnemang Källsortering eftersom ditt matavfall då tas tillvara och blir till biogas och biogödsel.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att dela sopkärl med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in 1 månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering.

Vi på VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om Delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande.

Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte eller Val om avfallsabonnemang. Du kan också kontakta kundservice.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Kundservice

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20