Avfallstaxa Heby 2016

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

•Småhus: Fast avgift 1 058 kr/hushåll
•Flerfamiljshus: Fast avgift 354 kr/lägenhet
•Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 623 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften enligt 2016 års taxa för de olika abonnemangen.

Exempel Abonnemang Källsortering

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1 058 kr

Rörlig avgift 1 921 kr

Total kostnad per år 2 979 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 058 kr

Rörlig avgift 1 187 kr

Total kostnad per år 2 245kr (inkl moms)

Här hittar du Avfallstaxan för Heby kommun.