Abonnemang

I Heby kommun kan du välja mellan två abonnemang, Källsortering eller Hemkompostering.

Abonnemang Källsortering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och restavfall separat. Genom att välja det här abonnemanget gör du en miljötjänst eftersom matavfallet återvinns till biogas och biogödsel.

Abonnemang Hemkompostering innebär att du själv tar hand om allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall i två olika kärl, ett brunt och ett grönt.

Matavfallet sorteras i bruna papperpåsar som ingår i abonnemanget. Påsarna lägger du i det bruna kärlet. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet. I abonnemanget ingår papperspåsar, en påshållare samt de två kärlen. Papperspåsarna är speciellt framtagna för matavfall och tål viss väta. Påsen placerar du i påshållaren som ventilerar påsen och förhindrar väta. Obs! Endast de bruna påsarna får användas för sortering av matavfall. Plast och bioplast förstör i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Bruna påsar finns bland annat att hämta på Återbruket i Heby och Östervåla, samtliga hämtställen hittar du här.

Saknas sorteringsutrustning?

Bor du i villa, har abonnemang Källsortering och något saknas i din utrustning, t ex påshållaren eller det bruna kärlet, kontakta vår kundservice:

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20.

Du kan också hämta påshållare på Återbruket i Heby och Östervåla. Bor du i hyreshus, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Vad händer sen?

Matavfallet som sorteras ut körs till Biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. Där blandas matavfallet med lantbrukares vallgrödor, vatten och fettavskiljarslam från storkök och restauranger och blir till biogas och biogödsel. Biogas används som ett miljövänlig bränsle för bilar och bussar, biogödslet används till odling av mat. En påse matavfall blir biogas som räcker till ca 3 km bilkörning!

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en kompost i din trädgård. Restavfallet läggs som vanligt i kärlet för restavfall. Kärlet för restavfall ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får läggas i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Vill du kompostera under delar av året, väljer du abonnemang Källsortering. Förutom abonnemangsvalsblanketten måste du då skicka in blanketten anmälan om Hemkompostering. Blanketten hittar du här.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras. Läs mer om tips och regler för Abonnemang Hemkompost här.

Du kan läsa också läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Övrig sortering

Du sorterar ut tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och kartong och lämnar detta till en återvinningsstation eller till Återbruket. Materialet som samlas in går till återvinning och blir nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

Restavfall

Övrigt hushållsavfall – restavfallet – lägger du i en soppåse. Soppåsen lägger du i det gröna kärlet som du får från VafabMiljö.

Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som kommer till stor nytta.