Latrin

Vi hämtar latrin från permanentbostäder en gång i månaden under hela året. Från fritidshus hämtar vi latrin 5 ggr per säsong.

Hämtning av latrinkärl i fritidshus sker under vecka 21, 26, 30, 35 och 40. Latrinkärl kommer att levereras i slutet av april.

Som fastighetsägare ska du ställa ut latrinkärlet i anslutning till sopkärlet före ovannämnda hämtningsveckor.

OBS! Latrinkärlen måste vara märkta med de etiketter som skickats ut per post. Kärl som inte är märkta med rätt etiketter kommer inte att hämtas.

OBS! Fyllda latrinkärl får max väga 15 kg. Kärl som överstiger maxvikten kommer inte att hämtas.

Taxan för latrinhämtning hittar du i Taxa Heby 2017.

Äger du en fastighet som har latrin, bör du fundera på en annan lösning inför framtiden.

Andra lösningar för latrin

Nedan följer information om alternativa toalettlösningar:

  • Torrdass med latrinkompost
  • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
  • Mulltoa
  • Paketeringstoalett
  • WC med egen reningsanläggning
  • Toalett med sluten tank
  • Bajamaja
  • Toalettbod

Hur du måste hantera avfallet beror på vilken toalettlösning du väljer. Väljer du torrdass, mulltoa eller paketeringstoalett måste du kompostera latrinavfallet på egen hand. Föredrar du toalett med sluten tank eller WC med egen reningsanläggning måste toalettsystemet slamsugas. Detta gäller även de toaletter som du kan hyra, dvs Toalettbod och Bajamaja.

För miljöns skull måste du söka tillstånd hos Bygg- och Miljöenheten Sala-Heby oavsett vilken toalettlösning du väljer, kontaktuppgifter till dem finner du till höger på denna sida.

Att tänka på när du ska välja ny toalett

Ta först reda på vad som begränsar ditt val. Vilka förutsättningar och begränsningar finns i ditt område och ditt boende? Råder vattenbrist i ditt område? Bor du inom ett vattenskyddsområde? Har du tillgång till el? Ligger din tomt på ett berg, vilket gör det svårt att gräva i marken?’

Hur mycket och hur ofta kommer du att använda toaletten? Permanentboende eller sommarboende? Vissa lösningar passar bättre för permenentboende, andra fungerar bättre för sommarboende. Hur mycket används toaletten när du är där? Hur många personer ska samsas om samma toalett? Användandet ställer krav på kapaciteten, försök beräkna den.

Hur bekvämt vill du ha det och hur mycket får det kosta? Några toalettlösningar kräver ett visst eget arbete, andra är smidigare men kostar då lite mer pengar. Ta reda på vad som viktigt för dig och vad bekvämligheten får kosta. Glöm inte att räkna med driftskostnaderna.