Latrin

Vi hämtar latrin från permanentbostäder en gång i månaden under hela året. Från fritidshus hämtar vi latrin sex ggr per säsong.

Latrinhämtning

Latrinhämtningen sker under veckorna 19, 23, 27, 31, 35, 39.  Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Taxan för latrinhämtning hittar du i Taxa Heby.

Andra lösningar för latrin

Äger du en fastighet som har latrin, bör du fundera på en annan lösning inför framtiden. Nedan följer information om alternativa toalettlösningar:

 • Torrdass med latrinkompost
 • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
 • Mulltoa
 • Paketeringstoalett
 • WC med egen reningsanläggning
 • Toalett med sluten tank
 • Bajamaja
 • Toalettbod

Hur du måste hantera avfallet beror på vilken toalettlösning du väljer. Väljer du torrdass, mulltoa eller paketeringstoalett måste du kompostera latrinavfallet på egen hand. Föredrar du toalett med sluten tank eller WC med egen reningsanläggning måste toalettsystemet slamsugas. Detta gäller även de toaletter som du kan hyra, dvs Toalettbod och Bajamaja.

För miljöns skull måste du söka tillstånd hos Bygg- och Miljöenheten Sala-Heby oavsett vilken toalettlösning du väljer, kontaktuppgifter till dem finner du till höger på denna sida.

Att tänka på när du ska välja ny toalett

Ta först reda på vad som begränsar ditt val. Vilka förutsättningar och begränsningar finns i ditt område och ditt boende? Råder vattenbrist i ditt område? Bor du inom ett vattenskyddsområde? Har du tillgång till el? Ligger din tomt på ett berg, vilket gör det svårt att gräva i marken?’

Hur mycket och hur ofta kommer du att använda toaletten? Permanentboende eller sommarboende? Vissa lösningar passar bättre för permenentboende, andra fungerar bättre för sommarboende. Hur mycket används toaletten när du är där? Hur många personer ska samsas om samma toalett? Användandet ställer krav på kapaciteten, försök beräkna den.

Hur bekvämt vill du ha det och hur mycket får det kosta? Några toalettlösningar kräver ett visst eget arbete, andra är smidigare men kostar då lite mer pengar. Ta reda på vad som viktigt för dig och vad bekvämligheten får kosta. Glöm inte att räkna med driftskostnaderna.