Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Faktablad

Avfallstaxa Heby Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Heby Flerbostadshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa Heby kommun

Abonnemang Källsortering

Abonnemang Hemkompostering

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se