Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Broschyrer

Soptips Heby

Faktablad

Avfallstaxa Heby 2016

Abonnemang Källsortering 2016

Abonnemang Hemkompostering 2016

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Fullständig avfallstaxa Heby kommun

Övrigt

Komposthandboken

 

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se