Blanketter

Här hittar du som bor i Heby kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Blanketter

Abonnemangsvalsblankett Småhus/Fritidshus

Abonnemangsvalsblankett Flerbostadshus och verksamheter

Delat sopkärl

Delad faktura för slamtömning

Förlängt sophämtningsintervall

Gemensamhetslösning, ansökan om

Hemkompostering, ansökan om

Obebodd fastighet, ansökan om

Uppehåll i hämtning, ansökan om

Ägarbyten

Elektronisk blankett
Utskrivbar blankett